Ing. Jiří Mašek, CSc.    Oceňování nemovitostí, spec. pozemky a les. porosty

    tel: 606 662 377;  606 283 350   E-Mail
Obvyklé podklady k ocenění

  • Výpis z katastru nemovitostí ( ne starší než 3 měsíce),
  • kopie katastrální mapy, popř. map dřívějších pozemkových evidencí,
  • lesní hospodářský plán nebo osnova (kopie porostní mapy, výpis z hospodářské knihy),
  • kupní smlouva na pozemek s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě,
  • darovací smlouva a rozhodnutí o dědictví,
  • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění.


Copyright (c) 2007 - Ing. Jiří Mašek, CSc.
All Rights Reserved