Ing. Jiří Mašek, CSc.    Oceňování nemovitostí, spec. pozemky a les. porosty

    tel: 606 662 377;  606 283 350   E-Mail
Oprávnění

Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni dne 23.5.2001 číslo jednací Spr 1796/00 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky a lesní porosty.


Copyright (c) 2007 - Ing. Jiří Mašek, CSc.
All Rights Reserved