Ing. Jiří Mašek, CSc.    Oceňování nemovitostí, spec. pozemky a les. porosty

    tel: 606 662 377;  606 283 350   E-Mail
Oceňování

Znalecké posudky a odborná vyjádření, ve kterých oceňujeme

 • lesní i nelesní pozemky a porosty
 • zemědělské pozemky
 • ostatní plochy
 • okrasné dřeviny
 • jednotlivě rostoucí stromy
  • obvyklou cenou (tržní hodnota, neboli obecná cena)
   - porovnávací metodou (srovnáním databází kupních cen v dané lokalitě)
   - výnosovou metodou (kapitalizací potenciálních výnosů)
   - kombinací porovnávací a výnosové metody
  • úředními cenami (administrativní hodnota - podle nynějších platných, ale i historických cenových předpisů)
 • škody na lesích z pohledu nemovitosti
 • věcná břemena na lesních i nelesních pozemcích

Tyto znalecké posudky a odborná vyjádření se zpravidla vypracovávají pro účely

 • tržní
 • daňové
 • soudní
 • škodní
 • dražební
 • úvěrové
 • investiční
 • odnětí z lesa

Termín vyhotovení
Standardně provádíme zpracování znaleckého posudku v termínu cca 2 až 3 týdny, v případě potřeby po dohodě dříve.


Copyright (c) 2007 - Ing. Jiří Mašek, CSc.
All Rights Reserved